Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

obowiązujące normy UE

"EURO-C3 MAX" to nowa bateria klatek FACCO przeznaczona dla niosek, zbudowana w oparciu o Dyrektywę 1999/74/CE z dnia 19 lipca 1999 r.

Stanowi ona odpowiedź na kryteria wyznaczone przez UE dla nowych instalacji, która przewiduje:
 • 750cm² na nioskę, z czego 600cm² nadające się do użytku;
 • minimalną wysokość powierzchni użytkowej 45cm;
 • minimalną wysokość 20 cm poza powierzchnią użytkową;
 • gniazdo do znoszenia jaj przez jedną lub więcej niosek, którego podłoga nie jest wykonana z metalowej siatki;
 • 15cm długości grzędy na nioskę;
 • 12cm długości koryta na nioskę;
 • liczbę smoczków pojenia dostosowaną do ilości niosek;
 • grzebalisko umożliwiające niosce grzebanie i dziobanie;
 • korytarze wewnętrzne między rzędami baterii o szer. 90 cm;
 • wysokość 35cm od podłogi do pierwszego rzędu baterii;
 • zdzierak do pazurów.
KORZYŚCI
Podłoga klatki została oparta na naciągach przymocowanych po obu skrajnych stronach baterii w sposób pozwalający uzyskać odpowiedni kąt nachylenia podłogi i sprzyjać dobremu przemieszczaniu się jaj.
Drzwiczki przesuwane są na sztywnej ramie, co umożliwia łatwe zasiedlanie obiektu i zdejmowania stada po zakończeniu cyklu.
Koryta paszowe są wysokie, u dołu wąskie a u góry szerokie, co pozwala na lepszy proces karmienia eliminujący straty paszy i nagromadzania się jej po obu przeciwległych stronach baterii.

Nowa bateria "EURO-C3 MAX" daje gwarancję klatki przestronnej dającej nioskom więcej swobody poruszania się, a nadto została ona wyposażona w:
 • gniazdo łatwe w dostępie i proste w utrzymaniu;
 • grzebalisko umożliwiające nioskom grzebanie i dziobanie;
 • zdzierak do pazurów;
 • wygodne grzędy;
 • dodatkowe koryta w środku klatki.
Może być doposażona w kanały do podsuszania pomiotu i do dostarczania świeżego powietrza dla uzyskania lepszej wentylacji.

Wymiary modułu baterii "EURO-C3 MAX": 240cm x 156,4cm.

Istnieją dwie możliwości jej jego konfiguracji:
 • Typ C) 2 klatki w module, każda o wymiarach 240 cm x 78,2 cm: dla 25 niosek;
 • Typ D) 1 klatka w module, każda o wymiarach 240 cm x 156,4cm: dla 50 niosek.

Każda klatka jest wyposażona w gniazdo, grzędy i grzebalisko.


copyright © 2016 | projekt serwisu IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl